Mythologie

Zeus et Danae

Acrylic on canvas / 154 x 238 cm

Diane et Akteon

Acrylic on canvas / 210 x 140 cm

Venus et Mars

Acrylic on canvas / 202 x 114 cm

Dice et Eirene

Black Light view - Acrylic on canvas / 137 x 238 cm

Dice et Eirene

Day Light view - Acrylic on canvas / 137 x 238 cm

Neptune et Amphitrite

Acrylic on canvas / 202 x 104 cm

Neptune et Amphitrite #1

Acrylic on canvas / 202 x 104 cm

Cupidon et Psyche

Acrylic on canvas / 202 x 114 cm